Com ens afecten les noves tecnologies?

dijous, 24 de desembre de 2009

TOT UN UNIVERS INMERS EN LES TIC

Després d'estar més de tres mesos convivint amb les TIC, he aprés diversos métodes de treball i un cúmuld'eines interactives noves, que durant molts anys de la meva vida crec que em seran molt útils.


La intervenció que escolleixo primerament és:

http://alexittu.blogspot.com/2009/10/mapa-conceptual.html

EL MAPA CONCEPTUAL

És una intervenció al bloc molt sosa, i bastant bàsica, però és una de les eines més útils que he aprés en aquesta assignatura i crec que m'ajudarà en tot moment.
Aquest programa el puc utilitzar durant els meus dies d'estudiant per fer-me esquemes i mapes conceptuals dels diversos temes i en els meus dies de professor, per ensenyar als nens d'una manera més visual.


La segona intrvenció és:

http://alexittu.blogspot.com/2009/11/presentacio-amb-slydeboom.html

PRESENTACIÓ AMB SLYDEBOOM

Aquesta intervenció també és una de les més curtes del blog, però l'he esocllit perquè també m'ha semblat molt útil, crec que aixòde no tenir que fer servir cap altra programa i que només utilitzant diversos recursoss d'internet puguis fer una prsentació és molt interessant. Sinó, jo tota la vida hagués utilitzat el POWER POINT i el pendrive per poder exposar les coses a classe.


Gràcies a aquesta assignatura he pogut coneixer mñes a fons motls camps de les noves tecnologies, és unapena que hagi acabat tan ràpid i no hagim pogut aprofundir mé.


Gràcies.

CLUB DE FANS